Redazione

Direttore
Prof. UKSW dr hab. Tomasz Gałkowski – Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland

Coredattori
Prof. UKSW dr hab. Marek Saj (Vicedirettore) - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Dr Michał Poniatowski (Secretario) - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Dr hab. Arkadiusz Domaszk - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland
Prof. UŚ dr hab. Andrzej Pastwa – University of Silesia in Katowice, Poland
Dr hab. Helena Pietrzak - Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland