Konkursy NCBiR

Zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

Do zadań NCBiR należy wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, zarządzanie programami badań stosowanych oraz realizacją projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa państwa.

NCBiR przekazuje środki w ramach konkursów. Przypisane są one do następujących kategorii:

  • Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski.
  • Programy krajowe – projekty związane ze wsparciem sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki.
  • Programy i projekty - obronność i bezpieczeństwo – projekty naukowe, których realizacja związane są z obronnością i bezpieczeństwem państwa.
  • Programy międzynarodowe – projekty realizowane przez naukowców z Polski we współpracy z naukowcami z innych krajów.
  • Fundusze europejskie – od 1 września 2011 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przejęło od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadania zawiązane z wdrażaniem środków Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój sektorów nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.

Szczegółowe informacje o konkursach organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju znajda Państwo na stronie www.ncbir.gov.pl.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach