Annuarium Iuris Canonici

„Annuarium Iuris Canonici. Commentarii annales ad Ius Canonicum spectantes” jest wersją internetową czasopisma naukowego powstałego w celu upowszechniania międzynarodowych badań w zakresie prawa kanonicznego. Periodyk, zainspirowany XIV Międzynarodowym Kongresem Prawa Kanonicznego, który odbył się w Warszawie w dniach 14-18 września 2011 r., jest wydawany od 2013 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

.ANNUARIUM IURIS CANONICI 1/2014

ANNUARIUM IURIS CANONICI 2/2015

ANNUARIUM IURIS CANONICI 3/2016

 

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone